NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Výňatek z návštěvního řádu Archeoskanzenu Březno. Návštěvní řád v plném znění je ke stažení na konci stánky a vyvěšen ve skanzenu.

Během návštěvy skanzenu není dovoleno zejména:

  • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
  • dotýkat se nebo jakkoliv manipulovat a vystavenými exponáty, pokud tak průvodce nedovolí
  • jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit vybavení Archeoskanzenu
  • rušit, dráždit nebo krmit zvířata v Archeoskanzenu bez svolení pracovníka skanzenu
  • konzumovat pokrmy a nápoje na místech, která k tomu nejsou určena

Během prohlídky a kulturně-výchovných akcí mají návštěvníci možnost si vyzkoušet pod vedením animátorů nejrůznější doplňkové aktivity.

Návštěvník je povinen dbát při aktivitách pokynů animátora a bezpečnosti vlastní, ostatních návštěvníků, zaměstnanců a zvířat ve skanzenu. Při nedodržení pokynů může animátor aktivitu ukončit.

Návštěvníci provádějí aktivity dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Animátor nenese zodpovědnost za zranění vzniklá neopatrností nebo neobratností návštěvníků ani za ušpinění nebo poškození oděvu či jiného majetku návštěvníků při provádění aktivity. Návštěvníci nemají nárok na vyčištění oděvu ani náhradu vzniklé škody na náklady Oblastního muzea v Lounech.

Po ukončení aktivity je návštěvník povinen podílet se na úklidu nepořádku vzniklého v souvislosti s prováděním aktivity.

Vstup psů do skanzenu na vodítku je možný. Psi se mohou pohybovat pouze po venkovních plochách. Majitel je povinnen bezodkladně uklidit po psovi veškeré znečištění. V případě nevhodného chování psa má průvodce právo vykázat majitele se psem ze skanzenu.