PROGRAMY pro ŠKOLY

březen - červen, září - prosinec

Informace pro učitele, pedagogické pracovníky a vedoucí volnočasových aktivit pro děti


ŽÍT PRAVĚK - INTERAKTIVNÍ ZÁŽITKOVÝ PROGRAM VE SKANZENU

program zaměřený na mladší dobu kamennou a první zemědělce.

Kdy: březen-červen, září-prosinec

Časová náročnost: 

květen-červen, září-říjen: 1,5 - 3 hodiny. Dle vašich možností.

březen-duben, listopad-prosinec, + velmi špatné počasí : 1,5 hodiny

Program obsahuje nejen teoretickou část zaměřenou na život lidí v neolitu a archeologii, ale i řadu pravěkých řemesel a aktivit k vyzkoušení. Například: mletí mouky na kamenných zrnotěrkách, práce s pazourkovými nástroji, rozdělávání ohně, pravěké technologie opracování kamene, společné bubnování...Pokud je času více, stihneme s dětmi projít celý skanzen a krátce představit i další období pravěku a raného středověku. Ve skanzenu je po domluvě možné uvařit s dětmi pravěký oběd s využitím pazourkových nástrojů (z vlastních surovin a využít velké ohniště k opečení doneseného jídla - ke konzumaci jídla je potřeba mít vlastní misku a lžíci. )


VÝPRAVA S LOVCI - ARCHEOLOGICKO PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE NA PÍSEČNÝ VRCH (poblíž obce Bečov okr. Most) 

Kdy:  květen-červen, září-říjen

Časová náročnost: 1,5 - 3 hodiny. Dle vašich možností.

V doprovodu pravěkého lovce se vydáte na krátký výlet do paleolitu za Neandrtálci, sběrači, i lovci koní, do stepí Českého Středohoří. Program obsahuje teoretickou část zaměřenou na život lidí v paleolitu, vývoj lidského druhu, ekologii a ochranu krajiny a ukázky vybavení pravěkých lovců, poznávání jedlých nebo chráněných rostlin a živočichů, ukázky archeologických objektů...

Podmínkou realizace programu je vlastní doprava a přijatelné počasí.  


ODKAZ KELTŮ INTERAKTIVNÍ ZÁŽITKOVÝ PROGRAM VE SKANZENU

program zaměřený na dobu železnou a dobu římskou.

Kdy: březen-červen, září-prosinec

Časová náročnost:

květen-červen, září-říjen: 1,5 - 3 hodiny. Dle vašich možností.

březen-duben, listopad-prosinec, + velmi špatné počasí : 1,5 hodiny

Program obsahuje nejen teoretickou část zaměřenou na život lidí na sklonku pravěku, ale i ukázky vybavení, oděvů, výzbroje a výstroje, řadu řemesel a aktivit k vyzkoušení. Například: mletí mouky na kamenných žernovech, výrobu měděných šperků, rozdělávání ohně, textilní řemeslo, skotské tance, hod oštěpem...Pokud je času více, stihneme s dětmi projít celý skanzen a krátce představit i další období pravěku a raného středověku. Ve skanzenu je po domluvě možné využít velké ohniště k opečení doneseného jídla nebo společně uvařit pravěký oběd (z donesených surovin, ke konzumaci je třeba mít vlastní misky a lžíce).


DVOJPROGRAM - dělený program pro velké skupiny(30-50 dětí). ˇŽít pravěk + výprava s lovci 

Kdy: květen-červen a září-říjen

Časová náročnost: 3-4 hodiny

Skupinu je třeba rozdělit na dvě menší skupiny, které se ve skanzenu vystřídají. Druhá polovina absolvuje paralelně výpravu s lovci, nebo, za nepříznivého počasí, návštěvu Oblastního muzea v Lounech (doprava vlastní).

Autobusem jedna skupina s lektorem popojede do Bečova (okr. Most) vzdálenost 18km - tuto cestu autobus absolvuje celkem 4x. Doporučujeme na to řidiče upozornit předem. Totéž platí při návštěvě Oblastního muzea v Lounech - vzdálenost 6km.


PRAVĚK NA CESTÁCH - zimní interaktivní programy ve školách - ve skanzenu je nevlídno, proto pravěk přijede za vámi. Program navazuje na RVP, vhodně doplňuje a rozšiřuje probírané učivo dějepisu nebo vlastivědy. Je vhodný zejména pro žáky 4. a 6. tříd ZŠ, prim a kvint víceletých gymnázií a prvních ročníků gymnázií. Obsahuje řadu aktivit, kde si mohou žáci a studenti prohlédnout, osahat a vyzkoušet repliky archeologických nálezů, programy obsahují prvky zážitkové pedagogiky a jsou lektorovány zkušenými pedagogy. 

Kde: u vás ve škole

Kdy: polovina listopadu - polovina dubna

Časová náročnost: 2 vyuč. hodiny

V zimním období nabízíme možnost uspořádat edukační program přímo ve vaší škole. Časová náročnost je dvě vyučovací hodiny.

Lovci, sběrači a první zemědělci (doba kamenná) - Kostýmovaný lektor seznámí děti se životem lidí v době kamenné, ukáže součásti oděvu, nejrůznější vybavení a předměty denní potřeby, děti zažijí společné bubnování, v druhé vyučovací hodině mají děti možnost vyzkoušet si některé pravěké aktivity (například: drcení obilí, vrtání kamenů, výroba barevných pigmentů, pletení provázku z přírodních materiálů, apod.). 

Kelti a Germáni (doba železná) -  Kostýmovaný lektor seznámí děti se životem lidí v době železné, ukáže součásti oděvu, výzbroje, výstroje, uměleckých artefaktů a nejrůznější vybavení, děti se naučí jednoduchý skotský tanec, v druhé vyučovací hodině mají děti možnost vyzkoušet si některé pravěké aktivity a vyrobit si něco na památku (například: mletí obilí na kamenném mlýnu, tkaní, ražbu mincí, pletení provázků, apod.)

Kapacita programu je jedna třída, během jednoho dne je však možné program provést dvakrát pro dvě různé třídy (2-3.vyuč.h. + 5.-6.vyuč h. ). Cena programu je 100,-/žák.

Prostorové nároky - Menší tělocvična nebo volná třída, kde je možné odsunout lavice stranou, ideálně v přízemí. Prostor bude k dispozici jednu vyučovací hodinu předem a jednu hodinu po skončení programu, aby bylo možné vše připravit a pak zase uklidit. Možnost parkování v těsné blízkosti nebo v areálu školy, minimálně za účelem vyložení a naložení vybavení. (Příklad: program proběhne 2.+ 3. a 5.+ 6. vyuč. hodinu, prostor je tedy třeba rezervovat na 1.-7. vyučovací hodinu v kuse.) Vzhledem k množství a váze vybavení není možné se stěhovat po škole.)

Edukační programy vznikly za podpory Ministerstva Kultury ČR.  


SPOJENI PRAVĚKEM (klikni) - dvoudenní příměstské adaptační nebo zážitkové kurzy pro děti. 

Profesionálně vedené adaptační nebo zážitkové programy ve skanzenu. 

Pro koho je kurz vhodný:

Pro jakýkoliv třídní kolektiv, který něco zásadního prožívá. Například při přechodu na další stupeň vzdělávání, změně třídního učitele, náročné události ve třídě, ukoncění studia...tedy zejména pro žáky šestých tříd, prim víceletých gymnazíí, prvních ročníků, deváťáků, maturantů... Pro další informace klikněte na odkaz výše.


ZÁVAZNÁ REZERVACE EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ POUZE TELEFONICKY
+ 420 
771 125 716

 Pro doplňující informace volejte nebo pište na skanzen@muzeumlouny.cz


Edukační programy pro školy probíhají za finanční podpory Ministerstva kultury