PROHLÍDKY pro TÁBORY

červenec - srpen

Informace pro letní a příměstské tábory


Pro návštěvy skanzenu si předem rezervujte termín. 

Průvodce s vámi projde skanzen a poskytne vám informace k historii skanzenu a jednotlivým stavbám a experimentálním plochám. 

Dostanete materiál, potřebné nástroje a instrukce s ukázkou k vámi vybrané aktivitě a vy pak budete s vašimi dětmi tuto aktivitu dělat sami.

Aktivity pro tábory:

Jak se staví dům.. výroba mazanice (hliněné stavební směsi z jílu písku a slámy) šlapáním a její nanášení rukama.   

Jak se dělá jídlo.. drcení obilí na zrnotěrkách, a kamenném mlýnu (žernovu) výroba placek nebo chleba a jejich pečení v pícce nebo ohni. 

Jak na kámen.. výroba vlastního kamenného přívěsku nebo korálku broušením a vrtáním za pomoci pravěkých nástrojů pro opracování kamene.

Ke každé aktivitě se vejde cca 20 dětí (optimálně 10). Dále můžete využít naše ohniště na kterém lze uvařit jídlo z vámi donesených surovin nebo něco opéct. dále je zde možnost využití říčního břehu a řeky Ohře přímo pod skanzenem ke koupání. 

Cena prohlídky je 60kč/dítě (40,-/předškoláci).