OCHUTNÁVKY Z NAŠICH AKCÍ

Fotky z rozličných akcí v Archeoskanzenu Březno. Více fotek najdete na našem facebookovém profilu.


2018

JARILO březen

2017

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE říjen

FESTIVAL VÁLEČNÍKŮ září

NAŠE PRASÁTKA srpen

KAMENNÉ HRY červenec

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN červenec

FESTIVAL PRAVĚKÝCH ŘEMESEL červen

(DĚTSKÝ) DEN SE ZVÍŘÁTKY květen

ŽELEZNÁ NOC S KELTY květen

JARILO duben

VYNÁŠENÍ MORANY březen


2016

SÝRAŘSKÝ KURZ květen

DNY ŘEMESEL červen

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN červenec

VÁLEČNICTVÍ V DOBĚ ŘÍMSKÉ srpen

STAVITELSKÉ LÉTO

TKALCOVNA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

POSVÍCENÍ S RUSÍNY

ALBAN ELVED - PODZIMNÍ ROVNODENNOST

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE

TÁBOŘENÍ VE SKANZENU

KRAČUN A VÁNOCE