OCHUTNÁVKY Z NAŠICH AKCÍ

Další fotky najdete na FB archeoskanzenbrezno 

SLUNCOVRAT prosinec

NAKÁMEN říjen

KVAŠ září

LABUTÍ PÍSEŇ PRÁZDNIN srpen

PIKTOO červen

DUCH HLÍNY červen

METALURGIA květen

JARILO březen

SLUNCOVRAT prosinec

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE říjen

PODZIMNÍ HODOKVAS září

LABUTÍ PÍSEŇ PRÁZDNIN září

POW-WOW červen

INDUSTRIAL červen

NEOLITICA květen

JARILO březen

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE říjen

FESTIVAL VÁLEČNÍKŮ září

NAŠE PRASÁTKA srpen

KAMENNÉ HRY červenec

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN červenec

FESTIVAL PRAVĚKÝCH ŘEMESEL červen

(DĚTSKÝ) DEN SE ZVÍŘÁTKY květen

ŽELEZNÁ NOC S KELTY květen

JARILO duben

VYNÁŠENÍ MORANY březen


SÝRAŘSKÝ KURZ květen

DNY ŘEMESEL červen

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN červenec

VÁLEČNICTVÍ V DOBĚ ŘÍMSKÉ srpen

STAVITELSKÉ LÉTO

TKALCOVNA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

POSVÍCENÍ S RUSÍNY

ALBAN ELVED - PODZIMNÍ ROVNODENNOST

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE

TÁBOŘENÍ VE SKANZENU

KRAČUN A VÁNOCE