ZVEME VÁS...

Na akcích jsou pořizovány obrazové záznamy pro propagační a dokumentační účely muzea. Změna programu vyhrazena.


1. 9.  - labutí píseň - loučení s prázdninami - poslední prázdninová sobota s duněním bubnů, pískáním a chrastěním..přijďte si zahrát na bubny a vyrobit si hudební nástroje...

23. 9. - podzimní rovnodennost - oslavíme nadcházející podzim s jídlem a pitím. Ukážeme Vám, jak se vařilo, jedlo a pilo v době železné, pokřtíme hliněnou chlebovou pec prvními bochníky chleba a začneme nový archeologický experiment s uskladněním obilí v zásobní jámě..

20. 10. - mezinárodní den archeologieNOVINKY 

> OD 1.3.2018 PLATÍ NOVÝ CENÍK VSTUPNÉHO - 

POZOR! Cena edukačních programů je 60,-/školní děti,  40,-/ předškolní děti


BRIGÁDY a WORKSHOPY:

Během léta budeme vylepšovat a okrášlovat neolitický dům ve skanzenu. Plánujeme výrobu a nanášení jemných omítek, tvorbu nástěnných reliéfů, výrobu a aplikaci dekorativních barevných hliněných omítek, výrobu vnitřního vybavení...to vše můžete dělat s námi! Pro aktuální informace sledujte facebook!


NOVINKY Z MUZEA

PROBÍHAJÍCÍ A CHYSTANÉ VÝSTAVY A AKCE V OBLASTNÍM MUZEU V LOUNECH 

26. 6. - 16. 9. výstava NEŽ PŘIJELY TANKY... Výstava připomínající nedokončený pokus o vytvoření socialismu s lidskou tváří v roce 1968 a jak se tento pokus odrazil ve specifických podmínkách Lounska. Obsahuje množství originálních historických dokumentů, ale také dobových karikatur, vtipně komentujících soudobou společenskou situaci.

31. 7. - 30. 9. výstava RETROGAMING Jedná se o interaktivní putovní výstavu historických počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století. Na naší výstavě se můžete seznámit s počítači, které byly nejrozšířenější u nás. Součástí výstavy je "pařanské doupě" - herna s historickými počítači, herním automatem i s moderními PC s emulátory - se stovkami her. Pamětníci si mohou připomenout velké herní hity.

Čt 6. 9. od 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy NEŽ PŘIJELY TANKY..., která pojednává o roce 1968 na Lounsku. Provede Vás kurátor výstavy Jiří Matyáš.

Út 11. 9. od 17 hodin doprovodná akce k výstavě KRESLENÝ HUMOR 1968 Zveme Vás na doprovodnou akci k výstavě NEŽ PŘIJELY TANKY... Promítneme Vám to nejlepší z kresleného humoru roku 1968 a na pozadí karikatur vysvětlíme vývoj, ale i naděje a zklamání tohoto přelomového roku. Kreslený humor představí kurátor výstavy Jiří Matyáš. Vstupné 20,- Kč.

18. - 20. 9. Tvořivá akce SLAVNOST PLODŮ Zveme na podzimní akci pro děti i dospělé. Připraven je hodinový zábavně naučný program na téma plody podzimu. Na jednotlivých stanovištích si vyzkoušíte poznávání a práci se sklizeným ovocem a zeleninou. Trošku si zasoutěžíte a ukážete svou zručnost. Pro větší skupiny si zarezervujte čas v pokladně (1 vyučovací hodina), na tel. 415 652 456 nebo na emailu: macova@muzeumlouny.cz.

20. 9. od 17 hodin Přednáška Svět minerálů a zkamenělin Lounska

25. 9. od 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy RETROGAMING. Projděte si interaktivní výstavu historických počítačů s komentářem k jednotlivým exponátům. Na závěr si vyzkoušíte práci se starými počítači a hry, které jsou pro Vás připravené. Provázet Vás bude kurátorka výstavy Ing. Lenka Macová.