SPOLUPRACUJEME S...

spřátelené a spolupracující skupiny, jednotlivci a organizace..


LIVING HISTORY | OŽIVENÁ HISTORIE

BOIONIA - Kelti

RUSHWOLF - Germáni

GORYNIČOVÉ - Vikingové

CASTRA ROMANA - Římané

BRAN - Slované


EXPERIMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE

RNDR. MICHAL HEJCMAN, PH.D. ET PH.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze

PHDR. DANIEL STOLZ, PH.D. - Ústav archeologické památkové péče středních Čech

MGR. KRISTÝNA URBANOVÁ - Jak obléci pračlověka, pravěký textil


HISTORICKÁ ŘEMESLA A EXPERIMENTY

PETR ZÍTKA - pazourkové nástroje, štípaná industrie

JAROSLAV FIEGER - broušená industrie, pravěké vrtání a řezání kamene, kamenné mlýny

SAPAZI - historické stany, šamanské bubny

LUDĚK LŮŽEK - luky, šípy, kovářské výrobky

ONDŘEJ PROTIVA - tesař, historické konstrukce

JIŘÍ DUCHEK - hrnčíř, repliky pravěké keramiky

PETR VOLF - hrnčíř, repliky pravěké keramiky

HANA MAŤAŠOVÁ - košíkářka


DALŠÍ ORGANIZACE

MEDIAČNÍ A PROBAČNÍ SLUŽBA ÚSTECKÉHO KRAJE - skanzen je místem výkonu veřejně prospěšných prací

KLUB(OVNA) LUNA - volnočasový klub pro děti při městské knihovně Louny

SEMÍNKO ZEMĚ  

MĚSTO POSTOLOPRTY