SPOLUPRACUJEME S...

spřátelené a spolupracující skupiny, jednotlivci a organizace..


LIVING HISTORY | OŽIVENÁ HISTORIE

BOIONIA - Kelti

RUSHWOLF - Germáni

GORINIČOVÉ - Vikingové

CASTRA ROMANA - Římané

BRAN - Slované


EXPERIMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE

RNDR. MICHAL HEJCMAN, PH.D. ET PH.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze

PHDR. DANIEL STOLZ, PH.D. - Ústav archeologické památkové péče středních Čech


HISTORICKÁ ŘEMESLA

PETR ZÍTKA - pazourkové nástroje, štípaná industrie

JAROSLAV FIEGER - broušená industrie, pravěké vrtání a řezání kamene, kamenné mlýny

SAPAZI - historické stany, šamanské bubny

LUDĚK LŮŽEK - luky, šípy, kovářské výrobky


DALŠÍ ORGANIZACE

MEDIAČNÍ A PROBAČNÍ SLUŽBA ÚSTECKÉHO KRAJE - skanzen je místem výkonu veřejně prospěšných prací

KLUB(OVNA) LUNA - volnočasový klub pro děti při městské knihovně Louny

LESNÍ KLUB LOUNY - spolek rodičů a dětí z loun a okolí

MĚSTO POSTOLOPRTY