ŽÍT PRAVĚK

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Informace pro učitele, pedagogické pracovníky a vedoucí volnočasových aktivit pro děti.

Interaktivní programy pro školní skupiny probíhají po předchozí domluvě s vedoucím skanzenu nebo muzejním pedagogem v úterý, středu nebo čtvrtek. Pro velké skupiny (30-45 dětí) pouze ve středu, kdy je ve skanzenu dostatek lektorů. Obřím skupinám čítajícím dva autobusy nabízíme možnost dvou krátkých programů po sobě vždy pro polovinu výpravy. Druhá polovina může zatím navštívit novou komentovanou expozici stepí v Oblastním muzeu v Lounech. Na závěr celé akce vám nabízíme možnost výletu na výjimečné lokality Raná nebo Písečný vrch v doprovodu muzejních přírodovědců.  Volnočasové organizace a menší skupiny (do 15 dětí) mohou po domluvě přijet i v jiné dny. Program přizpůsobíme věku, temperamentu a zvídavosti dětí od mateřských po střední školy. Doporučujeme upozornit předem děti, že se pravděpodobně ve skanzenu umažou a vhodně se proto oblékly a obuly.

Otvírací doba a vstupné


NABÍDKA PROGRAMŮ  

ČUCHNOUT K PRAVĚKU - Krátký program  

délka 1,5 hodiny, kapacita max. 45 dětí. 

 Je zaměřen především na praktické činnosti a řemesla pravěku, děti si mohou vyzkoušet řadu pravěkých dovedností, ale dozví se také něco o životě lidí v mladší době kamenné a o archeologii. Program zahrnuje tyto aktivity: mletí mouky na kamenných zrnotěrkách, práce s pazourkovými nástroji, rozdělávání ohně, pravěké technologie opracování kamene, lukostřelbu, společné bubnování...). Činnosti se často střídají - vhodné pro velké skupiny dětí. Děti si v rámci programu vyrobí vlastní kamenný šperk. 

OCHUTNAT PRAVĚK - Dlouhý program s vařením 

délka cca 4 hodiny, kapacita max. 1 třída, cca 25 dětí.

Program je půldenní resp. celodenní, zahrnuje oběd, a aktivity více časově náročné (výroba mazanice a hliněné stavění, keramika, pravěké vaření, zpracování kovu, a mnohé další) Děti mají možnost proniknout více do hloubky problematiky a stihnou si něco zajímavého vytvořit podle vaší volby zaměření programu. Vhodné pouze pro menší skupiny. Přesnou podobu programu si sami zvolíte. Podrobné informace ZDE.

ŽÍT PRAVĚK (od léta 2018) - Zimní programy a večerní programy s přespáním 

délka cca 2 hodiny, kapacita max. 1 třída, cca 25 dětí.

Programy pro menší skupiny dětí a zimní nebo večerní čas. Program probíhá uvnitř neolitického dlouhého domu, kde děti stráví čas obklopeni pravěkem ze všech stran. Rozdělají oheň, vyrobí mouku a upečou placky nebo uvaří polévku, vyrobí si kamenné šperky nástroje nebo zbraně, ozdobí se, společně si zabubnují..v chladném období roku u nás můžete se svou třídou prožít zajímavý projektový den nebo uspořádat neobvyklé předvánoční posezení..Pro teplé části roku nabízíme možnost obdobného podvečerního programu s přenocováním.