PROGRAMY pro ŠKOLY

březen - červen, září - prosinec

Informace pro učitele, pedagogické pracovníky a vedoucí volnočasových aktivit pro děti


Pro návštěvy skanzenu s programem si předem rezervujte termín.  

Interaktivní programy pro školní skupiny probíhají po předchozí domluvě s vedoucím skanzenu nebo muzejním pedagogem. Program je koncipován pro menší skupiny (max. jedna třída). Za špatného počasí probíhá program uvnitř neolitického dlouhého domu. Program přizpůsobíme vašim časovým možnostem a věku, temperamentu a zvídavosti dětí od mateřských škol po univerzitu třetího věku. Doporučujeme upozornit předem děti, že se pravděpodobně ve skanzenu umažou a vhodně se proto oblékly a obuly.

Otvírací doba a vstupné

Časová náročnost cca 3 hodiny. Programy obsahují řadu pravěkých řemesel a aktivit k vyzkoušení podle počasí, počtu dětí.. například: mletí mouky na kamenných zrnotěrkách a mlýnu, práce s pazourkovými nástroji, rozdělávání ohně, pravěké technologie opracování kamene, společné bubnování, pravěké vyrábění, oblékání... Činnosti se střídají.

Delší programy (4hodiny a delší) mohou po dohodě zahrnovat vaření pravěkého oběda, a aktivity více časově náročné (například výroba mazanice a hliněné stavění, keramika, zpracování kovu, a mnohé další). Děti mají možnost proniknout více do hloubky problematiky a stihnou si něco zajímavého vytvořit (Vhodné pouze pro malé skupiny) 

Programy pro menší skupiny dětí probíhají i v zimně a za špatného počasí... Program pak probíhá uvnitř neolitického dlouhého domu, kde děti stráví čas obklopeni pravěkem ze všech stran. Rozdělají oheň, vyrobí mouku a upečou placky nebo uvaří polévku, vyrobí si kamenné šperky nástroje nebo zbraně, ozdobí se, společně si zabubnují.. 

I v chladném období roku u nás můžete se svou třídou prožít zajímavý projektový den nebo uspořádat neobvyklé předvánoční posezení..Pro teplé části roku nabízíme možnost obdobného podvečerního programu s přenocováním.

Velké skupiny (30-50 dětí) je třeba rozdělit na dvě menší skupiny, které se ve skanzenu vystřídají. Druhá polovina absolvuje paralelně přírodovědný program, archeologickou vycházku nebo návštěvu muzea.

REZERVACE PROHLÍDKY PRO SKUPINU POUZE TELEFONICKY
+ 420 
771 125 716

 Pro doplňující informace volejte nebo pište na skanzen@muzeumlouny.cz


Edukační programy pro školy probíhají za finanční podpory Ministerstva kultury