PROGRAMY pro ŠKOLY

březen - červen, září - prosinec

Informace pro učitele, pedagogické pracovníky a vedoucí volnočasových aktivit pro děti


Pro návštěvy skanzenu s programem si předem rezervujte termín.  

Interaktivní programy pro školní skupiny probíhají po předchozí domluvě s vedoucím skanzenu nebo muzejním pedagogem. Od října kvůli nejistému počasí pouze pro menší skupiny (max. jedna třída). Za špatného počasí probíhá program uvnitř neolitického dlouhého domu. Program přizpůsobíme vašim časovým možnostem a věku, temperamentu a zvídavosti dětí od mateřských škol po univerzitu třetího věku. Doporučujeme upozornit předem děti, že se pravděpodobně ve skanzenu umažou a vhodně se proto oblékly a obuly.

Otvírací doba a vstupné

Programy obsahují řadu pravěkých řemesel a aktivit k vyzkoušení podle počasí, počtu dětí.. například: mletí mouky na kamenných zrnotěrkách a mlýnu, práce s pazourkovými nástroji, rozdělávání ohně, pravěké technologie opracování kamene, lukostřelbu, společné bubnování, pravěké vyrábění, oblékání... Činnosti se často střídají.

Delší programy mohou po dohodě zahrnovat vaření pravěkého oběda, a aktivity více časově náročné (například výroba mazanice a hliněné stavění, keramika, zpracování kovu, a mnohé další). Děti mají možnost proniknout více do hloubky problematiky a stihnou si něco zajímavého vytvořit (Vhodné pouze pro menší skupiny) 

Programy pro menší skupiny dětí probíhají i v zimně a za špatného počasí... Program pak probíhá uvnitř neolitického dlouhého domu, kde děti stráví čas obklopeni pravěkem ze všech stran. Rozdělají oheň, vyrobí mouku a upečou placky nebo uvaří polévku, vyrobí si kamenné šperky nástroje nebo zbraně, ozdobí se, společně si zabubnují.. 

I v chladném období roku u nás můžete se svou třídou prožít zajímavý projektový den nebo uspořádat neobvyklé předvánoční posezení..Pro teplé části roku nabízíme možnost obdobného podvečerního programu s přenocováním.

REZERVACE PROHLÍDKY PRO SKUPINU
+ 420 777 69 41 41
skanzen@muzeumlouny.cz


Edukační programy pro školy probíhají za finanční podpory Ministerstva kultury