ŽÍT PRAVĚK

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Informace pro učitele, pedagogické pracovníky a vedoucí volnočasových aktivit pro děti.

Interaktivní programy pro školní skupiny probíhají po předchozí domluvě s vedoucím skanzenu nebo muzejním pedagogem v úterý, středu nebo čtvrtek. Od října kvůli nejistému počasí pouze pro menší skupiny (max. jedna třída). Za špatného počasí probíhá program uvnitř neolitického dlouhého domu. Volnočasové organizace a malé skupiny (do 15 dětí) mohou po domluvě přijet i v jiné dny. Program přizpůsobíme vašim časovým možnostem a věku, temperamentu a zvídavosti dětí od mateřských škol po univerzitu třetího věku. Doporučujeme upozornit předem děti, že se pravděpodobně ve skanzenu umažou a vhodně se proto oblékly a obuly.

Otvírací doba a vstupné

Programy obsahují řadu pravěkých řemesel a aktivit k vyzkoušení podle počasí, počtu dětí.. například: mletí mouky na kamenných zrnotěrkách a mlýnu, práce s pazourkovými nástroji, rozdělávání ohně, pravěké technologie opracování kamene, lukostřelbu, společné bubnování, pravěké vyrábění, oblékání... Činnosti se často střídají.

Delší programy mohou po dohodě zahrnovat vaření pravěkého oběda, a aktivity více časově náročné (například výroba mazanice a hliněné stavění, keramika, zpracování kovu, a mnohé další). Děti mají možnost proniknout více do hloubky problematiky a stihnou si něco zajímavého vytvořit (Vhodné pouze pro menší skupiny) 

Programy pro menší skupiny dětí probíhají i v zimně a za špatného počasí... Program pak probíhá uvnitř neolitického dlouhého domu, kde děti stráví čas obklopeni pravěkem ze všech stran. Rozdělají oheň, vyrobí mouku a upečou placky nebo uvaří polévku, vyrobí si kamenné šperky nástroje nebo zbraně, ozdobí se, společně si zabubnují.. 

I v chladném období roku u nás můžete se svou třídou prožít zajímavý projektový den nebo uspořádat neobvyklé předvánoční posezení..Pro teplé části roku nabízíme možnost obdobného podvečerního programu s přenocováním.

Edukační programy pro školy probíhají za finanční podpory Ministerstva kultury